Personvernerklæring

Vi ønsker deg velkommen til SlotsMegaCasino! Du er i ferd med å lese vår personvernerklæring der vi informerer deg om personopplysningene vi samler inn fra deg og bruker, om og i så fall til hvilke tredjeparter disse dataene blir videreformidlet, hvor lenge vi lagrer dataene og hva rettigheter du har dersom du ikke er enig i vår ansvarlige håndtering. Denne personvernerklæringen gjelder uavhengig av domenet du har tilgang til, plasseringen din, systemene og enhetene du bruker (f.eks. datamaskin eller mobil). Hvis du, etter å ha lest denne personvernerklæringen, fortsatt har spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss ved å bruke kontaktdetaljene nedenfor.

Hvem er ansvarlig for databehandling?

Ansvarlig for databehandling er SlotsMegaCasino LTD GROUP

Australia: Phillip Street, Sydney, 2150

Canada: 116 Albert Street, Suite 200 & 300, Ottawa, ON, K1A 1M5

Tyskland: Königstraße 44, 70173 Stuttgart

Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger av oss eller om databeskyttelse generelt, kan du nå oss på contactus@slotsmegacasino.com.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon knyttet til personlige eller materielle forhold som er relatert til en identifisert eller identifiserbar person. Dette inkluderer for eksempel navn, fødselsdato, e-postadresse, postadresse eller telefonnummer samt elektroniske identifikatorer som IP-adressen din. I motsetning til dette er informasjon av generell karakter som ikke kan brukes til å fastslå identiteten din, ikke personopplysninger. Dette inkluderer for eksempel antall brukere av en nettside.

Hva er behandling?

Behandling betyr enhver operasjon eller et sett med operasjoner som utføres på personopplysninger, enten automatisk eller ikke. Begrepet er bredt og dekker praktisk talt all håndtering av data.

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

 • I prinsippet vil vi kun bruke dine personopplysninger i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover, spesielt,
 • EUs personvern- og elektroniske kommunikasjonsforskrifter (“PECR”) og General Data Protection Regulation (“GDPR”);
 • Australias Privacy Act 1988 ("Privacy Act") og Spam Act 2003 ("Spam Act"); og Canadas lov om personopplysninger og elektroniske dokumenter (“PIPEDA”) og anti-spam-lovgivning (“CASL”);
 • og kun som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Alle personopplysninger som vi innhenter fra deg via nettstedet vil bli lagret lokalt og kun behandlet for formålene som er beskrevet mer detaljert nedenfor. Dette gjøres innenfor rammen av de respektive lovbestemmelsene nevnt ovenfor eller kun med ditt samtykke. Spesielt behandler og samler vi inn personopplysninger kun hvis:

 • du har gitt ditt samtykke,
 • dataene er nødvendige for oppfyllelse av kontrakt/pre-kontraktuelle tiltak,
 • dataene er nødvendige for å oppfylle en juridisk forpliktelse, eller
 • dataene er nødvendige for å beskytte de legitime interessene til selskapet vårt, forutsatt at dine interesser ikke overstyres.

Vi behandler og lagrer dine personopplysninger kun i den tidsperioden som kreves for å oppnå det respektive behandlingsformålet eller så lenge det eksisterer en lovlig oppbevaringsperiode (spesielt kommersiell og skattelovgivning). Når formålet er oppnådd eller oppbevaringsperioden er utløpt, slettes de tilsvarende dataene rutinemessig.

Vi behandler personopplysninger kun i den grad det er autorisert av deg personlig. Ved å gjøre dette samler og behandler vi kun de dataene som er absolutt nødvendige for å vedlikeholde og bruke nettstedet. Personopplysninger kan samles inn på to måter, det er direkte når du for eksempel gir dem frivillig til oss eller automatisk for eksempel når du installerer og bruker nettstedet vårt.

Behandling av automatisk innsamlede data

 • a) Innsamling av tilgangsdata og loggfiler

Vi samler også inn data om hver tilgang til nettstedet vårt. Tilgangsdataene inkluderer navnet på nettstedet som ble åpnet, fil, dato og klokkeslett for tilgang, mengde overførte data, melding om vellykket tilgang, nettlesertype og versjon, brukerens operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøkte siden), IP-adresse og den anmodende leverandøren.

Loggfilinformasjon lagres av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å avklare misbruk eller svindel) i maksimalt 7 dager og slettes deretter. Data hvis videre lagring er nødvendig for bevisformål er unntatt fra sletting inntil den respektive hendelsen er endelig avklart. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er vår legitime interesse i å tilby et tiltalende nettsted.

 • b) Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker såkalte informasjonskapsler på nettsiden vår. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din respektive enhet (PC, smarttelefon, nettbrett osv.) og lagres av nettleseren din. For mer informasjon vennligst se våre retningslinjer for informasjonskapsler. Det juridiske grunnlaget for bruk av informasjonskapsler er ditt samtykke samt vår legitime interesse.

Databehandling når du sender dem til nettstedet vårt og når du bruker tjenestene våre

Når du kontakter oss via nettstedet vårt eller bruker tjenestene våre, samles og behandles noen data av oss eller på våre vegne av våre utvalgte tredjepartsleverandører.

 • a) Kontakt oss

Hvis du kontakter oss, behandler vi følgende data fra deg med det formål å behandle og håndtere forespørselen din: fornavn, etternavn, e-postadresse, og eventuelt annen informasjon hvis du har oppgitt det, og meldingen din. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er vår forpliktelse til å oppfylle kontrakten og/eller å oppfylle våre prekontraktuelle forpliktelser og/eller vår overordnede legitime interesse i å behandle forespørselen din.

 • b) Tilknyttede tilbud

Vi deltar i tilknyttede programmer. Tilknyttede programmer er utviklet for å gi nettstedeiere et middel til å tjene annonseringsgebyrer ved å annonsere og lenke. Som sådan kan nettstedet vårt inneholde tilknyttede markedsføringslenker, noe som betyr at vi kan få betalt provisjon på salg av de produktene eller tjenestene vi skriver om. Du vil aldri bli belastet et gebyr gjennom en av våre tilknyttede lenker, men du kan få en rabattert pris på de relevante tilknyttede tjenestene og vi vil gjøre en liten provisjon. Vårt redaksjonelle innhold og håndteringen av dine personopplysninger er imidlertid ikke påvirket av annonsører eller tilknyttede partnerskap.

Når du klikker på et tilknyttet tilbud på nettstedet vårt, vil du bli omdirigert til den aktuelle partneren. Vi har ingen innflytelse eller kontroll over dataene som samles inn og behandles av den aktuelle partneren når du blir omdirigert, og du kan lære mer om databehandling i den aktuelle partnerens personvernerklæring. Bruken av omdirigeringsfunksjonene er utelukkende basert på ditt samtykke og er underlagt de relevante leverandørenes personvernregler.

 • c) Reklame

I tråd med ovenstående kan annonsører og tredjeparter også samle informasjon om aktiviteten din på nettstedet vårt, på enheter tilknyttet deg og på tredjepartssider og applikasjoner som bruker sporingsteknologier. Sporingsdata som samles inn av disse annonsørene og tredjeparter, brukes til å bestemme hvilke annonser du ser både på nettstedet vårt og på tredjepartssider og -applikasjoner.

Du kan velge bort Digital Advertising Alliance (DAA) hvis du ikke ønsker å motta målrettet annonsering. Du kan også velge å kontrollere målrettet annonsering på andre nettsteder og plattformer du besøker. I tillegg kan du også velge å kontrollere målrettet annonsering du mottar i applikasjoner ved å bruke innstillingene og kontrollene på enhetene dine.

 • d) Nyhetsbrev

Hvis du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, vil vi jevnlig sende deg informasjon om våre tjenester. Den eneste informasjonen som kreves for å sende nyhetsbrevet er e-postadressen din. Vi bruker den såkalte double opt-in prosedyren for å sende nyhetsbrevet. Dette betyr at vi først sender deg et nyhetsbrev på e-post når du uttrykkelig har bekreftet at du samtykker til å motta nyhetsbrev. Ved å aktivere bekreftelseslenken gir du oss ditt samtykke.

Du kan melde deg av nyhetsbrevet når som helst via lenken som er gitt for dette formålet i nyhetsbrevet eller ved å sende en tilsvarende melding til support@slotsmegacasino.com. Etter avmelding vil e-postadressen din slettes fra vår distribusjonsliste for nyhetsbrev umiddelbart. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er ditt samtykke og vår legitime interesse.

Overføring av personopplysninger

Vi vil ikke avsløre eller på annen måte distribuere dine personopplysninger til tredjeparter med mindre dette:

 • er nødvendig for å utføre tjenestene våre,
 • du har samtykket til avsløringen,
 • eller utlevering av data er tillatt i henhold til relevante lovbestemmelser.

Vi har imidlertid rett til å sette ut behandlingen av dine personopplysninger helt eller delvis til eksterne tjenesteleverandører som fungerer som behandlere innenfor rammen av de ovennevnte personvernlovene. Eksterne tjenesteleverandører støtter oss for eksempel i teknisk drift og support av nettsiden, datahåndtering, levering og utførelse av tjenester, markedsføring, samt implementering og oppfyllelse av rapporteringsplikter.

Tjenesteleverandørene som er bestilt av oss vil imidlertid behandle dataene dine utelukkende i samsvar med våre instruksjoner, og vi forblir i samsvar med de ovennevnte personvernlovene som er ansvarlige for beskyttelsen av dataene dine. Ved å gjøre det sørger vi alltid for at tjenesteleverandører som er bestilt av oss er nøye utvalgt, følger strenge kontraktsbestemmelser, tekniske og organisatoriske tiltak og ytterligere kontroller fra oss.

Vi kan også utlevere personopplysninger til tredjeparter hvis vi er juridisk forpliktet til å gjøre det, f.eks. ved rettskjennelse eller hvis dette er nødvendig for å støtte kriminelle eller juridiske etterforskninger eller andre juridiske etterforskninger eller rettergang i inn- eller utland eller for å oppfylle våre legitime interesser.

Automatisert beslutningstaking

Automatisert beslutningstaking inkludert profilering finner ikke sted hos SlotsMegaCasino.

Spesielle kategoridata

Behandling av spesielle kategoridata finner ikke sted på SlotsMegaCasino.

Data om barn

Våre tjenester er rettet mot personer fra 18 år og oppover. Vi vil ikke bevisst samle inn, bruke eller avsløre personlig informasjon fra mindreårige under 18 år uten først å ha innhentet samtykke fra en juridisk verge gjennom direkte frakoblet kontakt.

Ikke selg

Vi selger ikke personopplysninger til tredjeparter.

Dine registrerte rettigheter

I henhold til GDPR kan du utøve følgende rettigheter:

 • a) Rett til informasjon

Du har rett til å be om informasjon og/eller kopier av personopplysningene som er lagret om deg.

 • b) Rett til retting

Du har rett til å be om at personopplysninger knyttet til deg blir rettet og/eller komplettert uten forsinkelse.

 • c) Rett til å motsette seg behandling

Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, i den grad nøyaktigheten av dataene er bestridt av deg, behandlingen er ulovlig, men du protesterer mot sletting og vi trenger ikke lenger dataene, men du trenger det for å hevde, utøve eller forsvare rettskrav, eller du har gjort innsigelse mot behandlingen.

 • d) Rett til sletting

Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger som er lagret av oss, med mindre utøvelsen av retten til ytringsfrihet og informasjon, behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse, av hensyn til offentlig interesse eller for påstanden, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

 • e) Rett til informasjon

Der du har utøvd retten til retting, sletting eller begrensning av behandling, vil vi varsle alle mottakere som personopplysninger knyttet til deg har blitt utlevert til om slik retting eller sletting eller begrensning av behandling, med mindre dette viser seg umulig eller innebærer en uforholdsmessig innsats .

 • f) Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert personopplysninger som du har gitt oss til deg eller til en tredjepart i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Dersom du ber om direkte overføring av dataene til en annen ansvarlig, vil dette kun gjøres så langt det er teknisk mulig.

 • g) Innsigelsesrett

I den grad dine personopplysninger behandles på grunnlag av legitime interesser i henhold til artikkel 6 (1) (f) i GDPR, har du rett til å protestere mot behandlingen når som helst i henhold til artikkel 21 (1) i GDPR. Hvis vi behandler opplysningene dine med henblikk på direkte markedsføring, har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg for formålet med slik markedsføring i samsvar med art. 21 (2) GDPR; dette gjelder også profilering i den grad det er knyttet til slik direkte markedsføring.

 • h) Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å kansellere ditt samtykke til innsamling av data når som helst med virkning for fremtiden. Dataene som samles inn til kanselleringen trer i kraft vil forbli upåvirket. Vennligst forstå at implementeringen av kanselleringen din kan ta litt tid av tekniske årsaker, og at du fortsatt kan motta meldinger fra oss i mellomtiden.

 • i) Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Hvis behandlingen av dine personopplysninger bryter databeskyttelsesloven eller hvis dine databeskyttelsesrettigheter på annen måte er blitt krenket på noen måte, kan du klage til tilsynsmyndigheten.

 • j) Automatisert beslutningstaking inkludert profilering

Du har rett til ikke å bli gjenstand for en avgjørelse basert utelukkende på automatisert behandling som gir rettsvirkninger for deg eller på lignende måte påvirker deg i vesentlig grad.

Under PIPEDA kan du utøve følgende rettigheter:

 • a) Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst, underlagt juridiske og kontraktsmessige begrensninger. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av slikt samtykke kan begrense din mulighet til å få visse produkter og tjenester.

 • b) Rett til innsyn, retting eller sletting

Du har rett til å be om tilgang til og få en kopi av alle dine personopplysninger som vi har, til å be om korrigering av unøyaktig informasjon knyttet til deg og å be om sletting av dine personopplysninger under visse omstendigheter.

 • c) Rett til å sende inn en personvernklage

Du har rett til å sende inn en klage til personvernombudet i jurisdiksjonen til ditt hjemsted hvis du mener at Equity Insights håndtering av dine personopplysninger bryter gjeldende lover (selv om vi ber deg prøve å løse en klage med oss først).

I henhold til personvernloven kan du utøve følgende rettigheter:

 • a) Rett til informasjon

Du har rett til å be om informasjon og/eller kopier av personopplysningene som er lagret om deg.

 • b) Rett til retting

Du har rett til å be om at personopplysninger knyttet til deg blir rettet og/eller komplettert uten forsinkelse.

 • c) Rett til å motsette seg behandling

Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, i den grad nøyaktigheten av dataene er bestridt av deg, behandlingen er ulovlig, men du protesterer mot sletting og vi trenger ikke lenger dataene, men du trenger det for å hevde, utøve eller forsvare rettskrav, eller du har gjort innsigelse mot behandlingen.

 • d) Rett til sletting

Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger lagret av oss, med mindre utøvelsen av retten til ytringsfrihet og informasjon, behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse, av hensyn til allmenn interesse eller for påstanden, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

 • e) Rett til informasjon

Der du har utøvd retten til retting, sletting eller begrensning av behandling, vil vi varsle alle mottakere som personopplysninger knyttet til deg har blitt utlevert til om slik retting eller sletting eller begrensning av behandling, med mindre dette viser seg umulig eller innebærer en uforholdsmessig innsats .

 • f) Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å kansellere ditt samtykke til innsamling av data når som helst med virkning for fremtiden. Dataene som samles inn til kanselleringen trer i kraft vil forbli upåvirket. Vennligst forstå at implementeringen av kanselleringen din kan ta litt tid av tekniske årsaker, og at du fortsatt kan motta meldinger fra oss i mellomtiden.

 • i) Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Hvis behandlingen av dine personopplysninger bryter databeskyttelsesloven eller hvis dine databeskyttelsesrettigheter på annen måte er blitt krenket på noen måte, kan du klage til tilsynsmyndigheten.

Sikkerhet

Vår databehandling er underlagt prinsippet om at vi kun behandler personopplysningene som er nødvendige for bruken av tjenestene våre. Når vi gjør det, er vi nøye med å sikre at personvernet ditt og konfidensialiteten til alle personopplysninger alltid er garantert.

Alle overførte data er beskyttet av TLS-kryptering. Transport Layer Security (TLS) er en protokoll som brukes for å sikre sikker dataoverføring på Internett. Her brukes prosedyren for offentlig-privat nøkkel. Dette betyr at data kryptert med en offentlig tilgjengelig nøkkel kun kan dekrypteres igjen med en egen privat nøkkel.

Vi bruker også tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak (TOMer) i hele selskapet for å beskytte dataene vi administrerer fra deg mot utilsiktet eller forsettlig manipulasjon, tap, ødeleggelse eller mot tilgang fra uautoriserte personer.

Ikke desto mindre kan databaser eller datasett som inkluderer personopplysninger bli brutt ved et uhell eller ved urettmessig inntrenging. Når vi blir oppmerksomme på et databrudd, vil vi varsle alle berørte personer hvis personopplysninger kan ha blitt kompromittert, og varselet vil være ledsaget av en beskrivelse av handlingen som blir iverksatt for å forene eventuelle skader som følge av databruddet. Varsler vil bli gitt så raskt som mulig etter at bruddet ble oppdaget.

Oppdaterer informasjonen din

Hvis du mener at informasjonen vi har om deg er unøyaktig eller at vi ikke lenger har rett til å bruke den og ønsker å be om korrigering, sletting eller protestere mot behandlingen, vennligst gjør det ved å kontakte oss. For din beskyttelse og beskyttelse av alle våre brukere, kan vi be deg om å fremlegge bevis på identitet før vi kan besvare forespørslene ovenfor.

Husk at vi kan avvise forespørsler av visse grunner, inkludert hvis forespørselen er ulovlig eller hvis den kan krenke forretningshemmeligheter eller intellektuell eiendom eller personvernet til en annen bruker. Det kan også hende vi ikke kan imøtekomme visse forespørsler om å protestere mot behandlingen av personopplysninger, spesielt der slike forespørsler ikke vil tillate oss å yte tjenesten vår til deg lenger.

Sosiale medier

Vi er til stede på sosiale medier på grunnlag av vår legitime interesse (for øyeblikket Twitter, Instagram, Facebook og Pinterest). Hvis du kontakter oss via sosiale medieplattformer, bør du være oppmerksom på at chathistorikken verken kan slettes av oss eller av deg. Og at, i samsvar med de ovennevnte personvernlovene, er den relevante sosiale medieplattformen og vi i fellesskap ansvarlige for behandlingen av dataene dine og inngår en såkalt felleskontrolløravtale. En Joint Controller Agreement i seg selv er svært legalistisk og langvarig, men i et nøtteskall klargjør den hvordan de felles ansvarlige partene vil oppfylle forpliktelsene som følger av databeskyttelseslovene som gjelder for dem. Det juridiske grunnlaget for bruken av den relevante sosiale medieplattformen er vår legitime interesse, ditt samtykke eller, i tilfelle et (før) kontraktsforhold med oss, initiering av en kontraktsmessig tjeneste, hvis noen.

Endringer og oppdateringer av personvernreglene

Vi ber deg vennligst informere deg selv om innholdet i personvernreglene våre. Vi vil endre personvernreglene så snart endringer i informasjonsbehandlingsaktivitetene vi utfører gjør dette nødvendig. Vi vil informere deg så snart endringene krever samarbeid fra din side (f.eks. samtykke) eller annen individuell varsling.

Bekymringer og kontakt

Hvis du har noen bekymringer om et mulig kompromittering av personvernet ditt eller misbruk av dine personopplysninger fra vår side, eller andre spørsmål eller kommentarer, eller ønsker å utøve rettighetene dine i henhold til gjeldende lover, vennligst kontakt oss.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert fredag 28. desember 2022

Forfatter: Gabe Bais

Back to top