Политика за поверителност

Приветстваме ви в bulgaria-onlinecasino.com! Предстои да прочетете нашата Политика за поверителност, в която ние ви информираме за личните данни, които събираме от вас и използваме, дали и, ако е така, на кои трети страни се предават тези данни, колко дълго съхраняваме данните и какво права, които имате, ако не сте съгласни с нашето отговорно отношение. Тази Политика за поверителност се прилага независимо от домейна, до който имате достъп, вашето местоположение, системи и използвани устройства (напр. настолен компютър или мобилно устройство). Ако след като прочетете тази Политика за поверителност, все още имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас, като използвате данните за контакт по-долу.

Кой отговаря за обработката на данните?

Лицето, отговорно за обработката на данните, е SlotsMegaCasino LTD GROUP

Австралия: Phillip Street, Сидни, 2150

Канада: 116 Albert Street, Suite 200 & 300, Ottawa, ON, K1A 1M5

Германия: Königstraße 44, 70173 Stuttgart

Ако имате някакви въпроси относно обработката на вашите лични данни от нас или относно защитата на данните като цяло, можете да се свържете с нас на contactus@slotsmegacasino.com.

Какво представляват личните данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с лични или материални обстоятелства, които се отнасят до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. Това включва например вашето име, дата на раждане, имейл адрес, пощенски адрес или телефонен номер, както и онлайн идентификатори като вашия IP адрес. Обратно, информация от общ характер, която не може да се използва за определяне на вашата самоличност, не е Лични данни. Това включва например броя на потребителите на уебсайт.

Какво представлява обработката?

Обработването означава всяка операция или набор от операции, които се извършват с лични данни, независимо дали чрез автоматични средства или не. Терминът е широк и обхваща практически всяко боравене с данни.

Как използваме вашите лични данни?

 • По принцип ние ще използваме вашите лични данни само в съответствие с приложимите закони за защита на данните, по-специално,
 • Регламентите на ЕС за поверителност и електронни комуникации („PECR“) и Общия регламент за защита на данните („GDPR“);
 • Закон за неприкосновеността на личния живот на Австралия от 1988 г. („Закон за поверителност“) и Закон за спама от 2003 г. („Закон за нежелана информация“); и Закона за защита на личните данни и електронните документи на Канада („PIPEDA“) и законодателството срещу нежелана поща („CASL“);
 • и само както е описано в тази Политика за поверителност.

Всички лични данни, които получаваме от вас чрез уебсайта, ще се съхраняват локално и ще се обработват само за целите, описани по-подробно по-долу. Това се прави в рамките на съответните правни разпоредби, споменати по-горе, или само с вашето съгласие. По-специално, ние обработваме и събираме лични данни само ако:

 • сте дали съгласието си,
 • данните са необходими за изпълнение на договорни/преддоговорни мерки,
 • данните са необходими за изпълнение на законово задължение, или
 • данните са необходими за защита на легитимните интереси на нашата компания, при условие че вашите интереси нямат предимство.

Ние обработваме и съхраняваме Вашите Лични данни само за периода от време, необходим за постигане на съответната цел на обработка или докато съществува законов период на съхранение (по-специално търговско и данъчно законодателство). След като целта е постигната или периодът на съхранение е изтекъл, съответните данни се изтриват рутинно.

Ние обработваме лични данни само доколкото сте упълномощени лично от вас. По този начин ние събираме и обработваме само данните, които са абсолютно необходими за поддържане и използване на уебсайта. Личните данни могат да се събират по два начина, тоест директно, когато например ни ги предоставите доброволно, или автоматично, например когато инсталирате и използвате нашия уебсайт.

Обработка на автоматично събрани данни

 • a) Събиране на данни за достъп и регистрационни файлове

Също така събираме данни за всеки достъп до нашия уебсайт. Данните за достъп включват името на достъпния уебсайт, файл, дата и час на достъп, количество прехвърлени данни, известие за успешен достъп, тип и версия на браузъра, операционна система на потребителя, препращащ URL (предходно посетената страница), IP адрес и заявеният доставчик.

Информацията от регистрационния файл се съхранява от съображения за сигурност (напр. за изясняване на злоупотреба или измама) за максимум 7 дни и след това се изтрива. Данните, чието по-нататъшно съхранение е необходимо за доказателствени цели, са освободени от изтриване до окончателното изясняване на съответния инцидент. Правното основание за обработката на данните е нашият законен интерес да предоставим привлекателен уебсайт.

 • б) Използване на бисквитки

Ние използваме така наречените бисквитки на нашия уебсайт. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на съответното ви устройство (компютър, смартфон, таблет и др.) и се записват от вашия браузър. За допълнителна информация, моля, вижте нашата Политика за бисквитки. Правното основание за използването на бисквитки е вашето съгласие, както и нашият законен интерес.

Обработка на данни, когато ги изпращате на нашия уебсайт и когато използвате нашите услуги

Когато се свържете с нас чрез нашия уебсайт или използвате нашите услуги, някои данни се събират и обработват от нас или от наше име от нашите избрани доставчици трети страни.

 • а) Свържете се с нас

Ако се свържете с нас, ние обработваме следните данни от вас за целите на обработката и обработването на вашата заявка: име, фамилия, имейл адрес и, ако е приложимо, друга информация, ако сте я предоставили, и вашето съобщение. Правното основание за обработката на данните е нашето задължение да изпълним договора и/или да изпълним нашите преддоговорни задължения и/или нашият по-висш легитимен интерес за обработка на вашето искане.

 • б) Партньорски оферти

Ние участваме в партньорски програми. Партньорските програми са предназначени да предоставят начин на собствениците на уебсайтове да печелят рекламни такси чрез рекламиране и свързване. Поради това нашият уебсайт може да съдържа партньорски маркетингови връзки, което означава, че може да получим комисионна за продажбите на тези продукти или услуги, за които пишем. Никога няма да ви бъде начислена такса чрез някоя от нашите партньорски връзки, но може да получите намалена ставка за съответните услуги на партньори и ние ще направим малка комисионна. Нашето редакционно съдържание и обработката на вашите лични данни обаче не се влияят от рекламодатели или партньорски партньорства.

Когато щракнете върху оферта за партньор на нашия уебсайт, ще бъдете пренасочени към съответния партньор. Ние нямаме влияние или контрол върху данните, събирани и обработвани от съответния партньор, когато сте пренасочени, и можете да научите повече за обработката на данни в политиката за поверителност на съответния партньор. Използването на функциите за пренасочване се основава единствено на вашето съгласие и е предмет на съответните правила за поверителност на доставчиците.

 • в) Реклама

В съответствие с горното, Рекламодателите и третите страни също могат да събират информация за вашата дейност на нашия уебсайт, на устройства, свързани с вас, и на сайтове и приложения на трети страни, използващи технологии за проследяване. Данните за проследяване, събрани от тези рекламодатели и трети страни, се използват, за да се реши кои реклами да виждате както на нашия уебсайт, така и на сайтове и приложения на трети страни.

Можете да се откажете от Digital Advertising Alliance (DAA), ако не желаете да получавате насочена реклама. Може също така да можете да изберете да контролирате насочената реклама на други уебсайтове и платформи, които посещавате. Освен това можете също да изберете да контролирате насочената реклама, която получавате в приложенията, като използвате настройките и контролите на вашите устройства.

 • г) Бюлетин

Ако се регистрирате за нашия бюлетин, ние редовно ще ви изпращаме информация за нашите услуги. Единствените данни, необходими за изпращане на бюлетина, са вашият имейл адрес. Ние използваме така наречената процедура за двойно включване за изпращане на бюлетина. Това означава, че ние ще ви изпратим бюлетин по имейл само след като изрично потвърдите, че сте съгласни да получавате бюлетини. С активирането на връзката за потвърждение вие ни давате своето съгласие.

Можете да се отпишете от бюлетина по всяко време чрез връзката, предоставена за тази цел в бюлетина или като изпратите съответното съобщение до support@slotsmegacasino.com. След като се отпишете, вашият имейл адрес ще бъде незабавно изтрит от нашия списък за разпространение на бюлетин. Правното основание за обработката на данните е вашето съгласие и нашият легитимен интерес.

Прехвърляне на лични данни

Ние няма да разкриваме или разпространяваме по друг начин вашите лични данни на трети страни, освен ако това:

 • е необходимо за изпълнението на нашите услуги,
 • сте се съгласили с разкриването,
 • или разкриването на данни е разрешено от съответните законови разпоредби.

Ние обаче имаме право да възложим обработката на вашите лични данни изцяло или частично на външни доставчици на услуги, действащи като обработващи в рамките на гореспоменатите закони за поверителност. Външни доставчици на услуги ни подкрепят, например, в техническата експлоатация и поддръжка на уебсайта, управление на данни, предоставяне и изпълнение на услуги, маркетинг, както и прилагането и изпълнението на задълженията за докладване.

Упълномощените от нас доставчици на услуги обаче ще обработват вашите данни изключително в съответствие с нашите инструкции и ние оставаме в съответствие с гореспоменатите закони за поверителност, отговорни за защитата на вашите данни. Правейки това, ние винаги се уверяваме, че доставчиците на услуги, поръчани от нас, са внимателно подбрани, следват стриктни договорни разпоредби, технически и организационни мерки и допълнителен контрол от наша страна.

Можем също така да разкрием Лични данни на трети страни, ако сме законово задължени да го направим, например по съдебна заповед или ако това е необходимо за подпомагане на наказателни или съдебни разследвания или други правни разследвания или производства в страната или чужбина или за изпълнение на нашите законни интереси.

Автоматизирано вземане на решения

В bulgaria-onlinecasino.com не се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Данни за специална категория

Обработката на данни от специална категория не се извършва в bulgaria-onlinecasino.com.

Данни за деца

Нашите услуги са насочени към лица над 18 години. Няма съзнателно да събираме, използваме или разкриваме лична информация от непълнолетни под 18-годишна възраст, без първо да получим съгласие от законен настойник чрез директен офлайн контакт.

Не продавайте

Ние не продаваме лични данни на трети страни.

Вашите права на субект на данни

Съгласно GDPR можете да упражнявате следните права:

 • а) Право на информация

Имате право да поискате информация и/или копия на личните данни, съхранявани за вас.

 • б) Право на корекция

Имате право да поискате личните данни, свързани с вас, да бъдат коригирани и/или попълнени без забавяне.

 • в) Право на възражение срещу обработката

Имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, доколкото точността на данните се оспорва от Вас, обработването е незаконосъобразно, но Вие възразявате срещу изтриването им и ние вече не изискваме данните, но имате нужда за предявяване, упражняване или защита на правни искове или сте подали възражение срещу обработването.

 • г) Право на изтриване

Имате право да поискате изтриване на Вашите Лични данни, съхранявани от нас, освен ако упражняването на правото на свобода на изразяване и информация, обработването е необходимо за спазване на правно задължение, по причини от обществен интерес или за твърдението, упражняване или защита на правни искове.

 • д) Право на информация

Когато сте упражнили правото на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, ние ще уведомим всички получатели, на които са били разкрити лични данни, свързани с вас, за такова коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, освен ако това се окаже невъзможно или включва непропорционални усилия .

 • е) Право на преносимост на данните

Имате право личните данни, които сте ни предоставили, да бъдат предадени на вас или на трета страна в структуриран, общ и машинно четим формат. Ако поискате директно прехвърляне на данните към друга отговорна страна, това ще бъде направено само доколкото е технически осъществимо.

 • g) Право на възражение

Доколкото Вашите лични данни се обработват въз основа на законни интереси съгласно член 6, параграф 1, буква е) от GDPR, имате право да възразите срещу обработването по всяко време съгласно член 21, параграф 1 от GDPR. Ако обработваме вашите данни за целите на директния маркетинг, вие имате право да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до вас, за целите на такъв маркетинг в съответствие с чл. 21 (2) от GDPR; това се отнася и за профилирането, доколкото е свързано с такъв директен маркетинг.

 • з) Право на оттегляне на съгласието

Имате право да отмените вашето съгласие за събиране на данни по всяко време с действие за в бъдеще. Данните, събрани до влизането на анулирането в сила, ще останат незасегнати. Моля, имайте предвид, че изпълнението на вашето анулиране може да отнеме известно време поради технически причини и че междувременно може да продължите да получавате съобщения от нас.

 • i) Право на жалба до надзорен орган

Ако обработването на вашите лични данни нарушава закона за защита на данните или ако правата ви за защита на данните са били нарушени по някакъв друг начин, можете да подадете жалба до надзорния орган.

 • й) Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране

Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, което поражда правни последици за Вас или по подобен начин значително Ви засяга.

Съгласно PIPEDA можете да упражнявате следните права:

 • а) Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, при спазване на законови и договорни ограничения. Обърнете внимание, че вашето оттегляне на такова съгласие може да ограничи способността ви да получавате определени продукти и услуги.

 • б) Право на достъп, коригиране или изтриване

Имате право да изискате достъп и да получите копие от вашите лични данни, които може да притежаваме, да поискате коригиране на всяка неточна информация, свързана с вас, и да поискате изтриване на вашите лични данни при определени обстоятелства.

 • в) Право на подаване на жалба за поверителност

Имате право да подадете жалба до комисаря по поверителността в юрисдикцията на вашето местоживеене, ако смятате, че управлението на вашите лични данни от Equity Insight нарушава приложимите закони (въпреки че ви молим първо да опитате да разрешите всяка жалба с нас).

Съгласно Закона за защита на личните данни можете да упражнявате следните права:

 • а) Право на информация

Имате право да поискате информация и/или копия на личните данни, съхранявани за вас.

 • б) Право на корекция

Имате право да поискате личните данни, свързани с вас, да бъдат коригирани и/или попълнени без забавяне.

 • в) Право на възражение срещу обработката

Имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, доколкото точността на данните се оспорва от Вас, обработването е незаконосъобразно, но Вие възразявате срещу изтриването им и ние вече не изискваме данните, но имате нужда за предявяване, упражняване или защита на правни искове или сте подали възражение срещу обработването.

 • г) Право на изтриване

Имате право да поискате изтриване на Вашите Лични данни, съхранявани от нас, освен ако упражняването на правото на свобода на изразяване и информация, обработването е необходимо за спазване на правно задължение, по причини от обществен интерес или за твърдението, упражняване или защита на правни искове.

 • д) Право на информация

Когато сте упражнили правото на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, ние ще уведомим всички получатели, на които са били разкрити лични данни, свързани с вас, за такова коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, освен ако това се окаже невъзможно или включва непропорционални усилия .

 • е) Право на оттегляне на съгласието

Имате право да отмените вашето съгласие за събиране на данни по всяко време с действие за в бъдеще. Данните, събрани до влизането на анулирането в сила, ще останат незасегнати. Моля, имайте предвид, че изпълнението на вашето анулиране може да отнеме известно време поради технически причини и че междувременно може да продължите да получавате съобщения от нас.

 • i) Право на жалба до надзорен орган

Ако обработването на вашите лични данни нарушава закона за защита на данните или ако правата ви за защита на данните са били нарушени по някакъв друг начин, можете да подадете жалба до надзорния орган.

Сигурност

Нашата обработка на данни е предмет на принципа, че обработваме само Личните данни, които са необходими за използването на нашите услуги. Правейки това, ние полагаме големи грижи, за да гарантираме, че вашата поверителност и поверителността на всички лични данни винаги са гарантирани.

Всички предавани данни са защитени с TLS криптиране. Защита на транспортния слой (TLS) е протокол, използван за осигуряване на сигурно предаване на данни в Интернет. Тук се използва процедурата за публично-частен ключ. Това означава, че данните, криптирани с публично достъпен ключ, могат да бъдат декриптирани отново само с отделен частен ключ.

Ние също така използваме технически и организационни мерки за сигурност (TOM) в цялата компания, за да защитим данните, които управляваме от вас, срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване или срещу достъп от неупълномощени лица.

Независимо от това базите данни или наборите от данни, които включват лични данни, могат да бъдат пробити по невнимание или чрез неправомерно проникване. След като разберем за нарушение на сигурността на данните, ние ще уведомим всички засегнати лица, чиито лични данни може да са били компрометирани, и известието ще бъде придружено от описание на действията, които се предприемат за поправяне на всички щети в резултат на нарушението на данните. Уведомленията ще бъдат предоставени възможно най-бързо, след като е открито нарушението.

Актуализиране на вашата информация

Ако смятате, че информацията, която съхраняваме за вас, е неточна или че вече нямаме право да я използваме и искате да поискате нейното коригиране, изтриване или да възразите срещу нейната обработка, моля, направете го, като се свържете с нас. За вашата защита и защитата на всички наши потребители, може да ви помолим да предоставите доказателство за самоличност, преди да можем да отговорим на горните искания.

Имайте предвид, че може да отхвърлим искания по определени причини, включително ако искането е незаконно или ако може да наруши търговски тайни или интелектуална собственост или поверителността на друг потребител. Освен това може да не сме в състояние да удовлетворим определени искания за възражение срещу обработването на лични данни, особено когато такива искания не биха ни позволили повече да ви предоставяме нашата услуга.

Социална медия

Ние присъстваме в социалните медии въз основа на нашия законен интерес (в момента Twitter, Instagram, Facebook и Pinterest). Ако се свържете с нас чрез платформи на социални медии, трябва да имате предвид, че историята на чатовете не може да бъде изтрита нито от нас, нито от вас. И че в съответствие с гореспоменатите закони за поверителност, съответната платформа на социалните медии и ние сме съвместно отговорни за обработката на вашите данни и сключваме така нареченото споразумение за съвместен администратор. Споразумението за съвместен администратор само по себе си е много легално и дълго, но накратко изяснява как съвместно отговорните страни ще изпълняват задълженията, произтичащи от законите за защита на данните, които са приложими за тях. Правното основание за използването на съответната социална медийна платформа е нашият законен интерес, вашето съгласие или, в случай на (пред)договорни отношения с нас, започването на договорна услуга, ако има такава.

Промени и актуализации на политиката за поверителност

Учтиво Ви молим да се информирате редовно за съдържанието на нашата политика за поверителност. Ще променим политиката за поверителност веднага щом промените в извършваните от нас дейности по обработка на информация направят това необходимо. Ние ще ви информираме веднага щом промените изискват акт на сътрудничество от ваша страна (напр. съгласие) или друго индивидуално уведомление.

Притеснения и контакт

Ако имате някакви притеснения относно възможно компрометиране на вашата поверителност или злоупотреба с вашите лични данни от наша страна, или други въпроси или коментари, или искате да упражните правата си съгласно приложимите закони, моля, свържете се с нас.

Тази Политика за поверителност е последно актуализирана на петък, 28 декември 2022 г

Автор: Gabe Bais

Back to top